Lansio’r Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng

6 Goals infographic_no headings (W).jpg
Welsh Gov Logo (Red with white) .png

10:00 - 12:30 27 Ebrill 2022

Gwyliwch Eto

Six Goals Animation

Prif araith: Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng yng Nghymru

Fideos y Chwe Nod

 Y Rhaglen Chwe Nod: Cyflymu cynnydd yn lleol ac yn rhanbarthol

Panel Hawl i Holi

Sylwadau i gloi

Kelechi Nnoaham

Meinir Jones

Ruth Crowder

Andy Swinburn

 

Adnoddau

Rhaglen Seilwaith Cymunedol: Creu gwaith cydweithredol

Gwneud y Gorau o Gludo drwy Ehangu'r Opsiynau

111 a'r rhyngwyneb â Gofal Sylfaenol Brys – gweledigaeth, model,
cyfleoedd...

Rôl y Timau Triwriaeth Gwelliant o ran cyflawni amcanion trawsnewid y Chwe Nod

Gwneud y gorau o’r cynllun gartref yn gyntaf a gofal ysbyty: "Oes modd ei chael hi’r ddwy ffordd? Sut mae llwyddo."

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol