top of page

Agenda

Llif Cleifion Delfrydol Mewn Ysbytai – Darparu canlyniadau a phrofiadau gorau posibl I bobl yn yr ysbyty

6 Goals infographic_no headings (W).jpg
NHS Wales Logo

13:00 - 15:00 6ed Rhagfyr 2022

Adele Gittoes (Chair)

Cyfarwyddwr Trawsnewid,  Uned Gyflawni 

Eluned Morgan AS

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  

Adele Gittoes (Chair)

Cyfarwyddwr Trawsnewid,  Uned Gyflawni

Sut cafodd y fframwaith hwn ei ddatblygu a beth mae'n ei olygu i gydweithwyr?

Rachel Taylor

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Trawsnewid, nod 5 a SDEC 

Marileze Du Preez

Arweinydd gwella a Thrawsnewid, BIPHD

Tracy Meredith

Rheolwr Trawsnewid Uned Gyflawni 

Luisa Bridgman

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Trawsnewid, nod 6 

Sut mae BIPCTM yn defnyddio  SAFER a D2RA 

David Allison

Cyfarwyddwr Gweithrediadau dros dro , Grŵp gofal heb ei drefnu /Cynghorydd gweithredu 6 nod ar gyfer GBGA, BIPCTM

Alison Bishop

Arweinydd Gofal heb ei drefnu, BIPHD 

Richard Bowen

Ruth Crowder

Albert Heaney

Paul Labourne

Siobhan Lewis

Lois Lloyd

Rachel Taylor

Nick Wood

Camau Nesaf - Gweithredu a Chefnogaeth

Rachel Taylor 

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Trawsnewid, nod 5 a SDEC 

Adele Gittoes (Chair)

Cyfarwyddwr Trawsnewid,  Uned Gyflawni 

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page