Agenda 

Lansio’r Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng

6 Goals infographic_no headings (W).jpg
Welsh Gov Logo (Red with white) .png

10:00 - 12:30 27 Ebrill 2022

gyda Glyn Morgan

gyda Eluned Morgan AS

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

gyda Nick Wood 

Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru

Egwyl

gyda

Nick Wood (Cadeirydd, Bwrdd Rhaglen y Chwe Nod)

Shane Mills (Nod 1)

Richard Bowen  (Nod 2)

Sue Morgan (Nod 3)

Dr Andrew Havers (aelod panel arbenigol ar ofal sylfaenol brys)

Dr Jo Mower (aelod panel arbenigol ar feddygaeth acíwt a brys)

Stephen Harrhy (Nod 4)

Adele Gittoes  (Nodau 5 a 6)

Luisa Bridgman (aelod panel arbenigol ar ofal cymdeithasol ac integreiddio)

gyda Nick Wood, Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol