top of page

Lansio’r Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng

6 Goals infographic_no headings (W).jpg
NHS Wales Logo

10:00 - 12:30 27 Ebrill 2022

Holiadur wedi’r digwyddiad

Diolch yn fawr am ymuno â ni i lansio'r Chwe Nod ar gyfer y Rhaglen Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng. Byddem yn ddiolchgar pe gallech neilltuo ychydig funudau i roi adborth i ni ar eich profiad. Bydd hyn yn ein helpu i gynllunio digwyddiadau yn y dyfodol.

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page