Lansio’r Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng

10:00 - 12:30 27 Ebrill 2022

6 Goals infographic_no headings (W).jpg
Welsh Gov Logo (Red with white) .png

Holiadur wedi’r digwyddiad

Diolch yn fawr am ymuno â ni i lansio'r Chwe Nod ar gyfer y Rhaglen Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng. Byddem yn ddiolchgar pe gallech neilltuo ychydig funudau i roi adborth i ni ar eich profiad. Bydd hyn yn ein helpu i gynllunio digwyddiadau yn y dyfodol.

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol