top of page

Lansio’r Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng

6 Goals infographic_no headings (W).jpg
NHS Wales Logo

13:00 - 15:00 6ed Rhagfyr 2022

Breakouts

Sesiynau Grŵp

Cliciwch isod i fynd i mewn i'r ystafell grŵp 

111 a'r rhyngwyneb â Gofal Sylfaenol Brys – gweledigaeth, model, cyfleoedd..."

Rôl y Timau Triwriaeth Gwelliant o ran cyflawni amcanion trawsnewid y Chwe Nod

Rhaglen Seilwaith Cymunedol: Creu gwaith cydweithredol

Gwneud y gorau o’r cynllun gartref yn gyntaf a gofal ysbyty: "Oes modd ei chael hi’r ddwy ffordd? Sut mae llwyddo”

Gwneud y Gorau o Gludo drwy Ehangu'r Opsiynau

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page