Film Clapboard

Cysylltwch â sales@production78.co.uk i gynnal eich digwyddiad ar-lein heddiw

Pecynnau

Prisiau o

Efydd

£50

Arian

£500

Aur

PAG

Cynnwys

Creu a chyhoeddi faint a fynnoch o'ch fideos eich hun

Lanlwytho eich fideos eich hun

Lluniau, Fideos a Cherddoriaeth Drwyddedig Stoc

Brandio Pwrpasol

Graffigau ar y Sgrin

Gwasanaethau Cynhyrchu Fideo

Gwasanaethau Cyn-Recordio

Capsiynau Cau Awtomataidd Byw

Gwasanaethau Fideo a Chynllunio Gwefan Ymatebol

Sesiynau Ymarfer ar gyfer Cynnwys Byw

Gwybodaeth Rhaglen Fanwl

Gwasanaethau Ychwanegol ar gyfer Cofrestru Gwylwyr

Ffrydio Byw

Faint a fynnoch o ddigwyddiadau a gwylwyr

Faint a fynnoch o wylwyr ar yr un pryd

Darllediad hyd at 1080p HD Llawn

Amserydd Byw ar gyfer y digwyddiad

Graffigau Troshaen Byw

Meddalwedd amgodio stiwdio

Recordio'r Ffrwd Fyw

Ffrydio’n Fyw i sawl cyrchfan

Chwarae'n ôl

URL LiveEventStream.Online/YourPage Penodol

Cynllun gwefan y gellir ei Deilwra a'i Frandio

Led Band Digyfyngiad (yn unol â defnydd teg)

Cyfleusterau Syml ar gyfer Cynnal / Chwarae Fideos yn ôl Ar Alw

Dim hysbysebion cyn, ar ôl nac yn ystod eich fideo

Ychwanegu eich logo a'ch lliwiau at eich tudalen

Rheoli cyflymder fideos wrth eu chwarae'n ôl

Dolenni ymgorfforedig

Opsiwn i ddileu brandio LiveEventStream.Online

Microwefan Pwrpasol gyda'ch enw parth eich hun

Preifatrwydd a Diogelwch

Tudalennau wedi'u diogelu gan gyfrinair

Preifatrwydd ar lefel parth

Rheoli aelodaeth y Microwefan

Dulliau Storio Data sy'n cydymffurfio â GDPR

Llwyfan gyda Thystysgrifau Diogelwch ISO 27001 a 27018

Wedi'i Ardystio gan Cyber Essentials

Rhyngweithiol

Cyfleuster Holi ac Ateb i Wylwyr

Cyfleuster Cymedroli'r Holi ac Ateb

Fforwm Sgwrsio

Marchnata

Dolenni i'ch Cyfryngau Cymdeithasol a'u hymgorffori yn y dyluniad

Dolenni i'ch gwefan(nau) eich hun

Rhestrau chwarae ymgorfforedig

Portffolios y gellir eu teilwra

Gwefannau pwrpasol gyda'ch parth eich hun

Dadansoddi

Dadansoddi yn ystod ac ar ôl y digwyddiad

Dadansoddi Gwylwyr

Dangosfwrdd Dadansoddi

Ystadegau Cymdeithasol

Adroddiadau wedi'u Teilwra

Dadansoddi Clics

Masnachol

Gwerthu eich fideos yn uniongyrchol i'ch cefnogwyr ledled y byd

Gwerthu eich cyfleoedd hysbysebu eich hun

Gwasanaethau Dewisol Eraill

Cymorth byw wrth i chi osod a ffrydio eich digwyddiad

Cymorth i gyfranogwyr trydydd parti

Hyfforddiant Rhithwir

Cymorth dros y Ffôn

Cymorth drwy We-sgwrsio

Tocynnau

Gwasanaethau Rheoli Digwyddiadau Llawn

Cysylltwch â sales@production78.co.uk i gynnal eich digwyddiad ar-lein heddiw