top of page

Lansio’r Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng

6 Goals infographic_no headings (W).jpg
NHS Wales Logo

13:00 - 15:00 6ed Rhagfyr 2022

Gwyliwch Eto

Croeso, Agoriad, Cyflwyniad I Nod 5 a fframwaith llif cleifion delfrydol mewn ysbytai

Sut cafodd y fframwaith hwn ei ddatblygu a beth mae'n ei olygu i gydweithwyr?

Atal Datgyflyru

SAFER

D2RA

Sut mae BIPCTM yn defnyddio  SAFER a D2RA 

Sut Mae BIPHD yn defnyddio SAFER a D2RA 

Sesowm Cwestynau ac Atebion - Aelodau'r

Camau Nesaf - Gweithredu a Chefnogaeth, Cloi.

Resources

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page