GDS PHW Header.jpg
PHW.png

Digwyddiad Ymgysylltu Rhaglen Diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol 

Dydd Mercher 9 Mawrth 2022 
18:00 - 20:00

Trwy gyfuniad o gyflwyniadau a sesiynau ystafell drafod, bydd mynychwyr yn derbyn diweddariadau ar raglen diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol gan gynnwys pa arferion y disgwylir iddynt eu cyflawni yn 2022/23.  Cewch gyfle i gymryd rhan naill ai mewn sesiwn holi ac ateb ar raglen diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol neu drafodaeth wedi'i hwyluso ar heriau sy'n berthnasol i wasanaethau deintyddol cymunedol yng Nghymru.

Cofrestru

Dewis Iaith
Dewiswch un (1) sesiwn y byddai’n well gennych ymuno â hi
Business Services Authority National PMS Blue - single line (A4).jpg
HEIW.png
NHS.png
WG.gif

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol