top of page
GDS PHW Header.jpg
PHW.png

Cyfleoedd ar gyfer Arloesi o fewn Diwygio Deintyddol

Dydd Mawrth 24 - Dydd Mercher 25 Ionawr 2023
18:00 - 19:30

Dydd Llun 26 - Dydd Mercher 28 Medi 2022 
18:00 - 19:30

Mae’r digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar:

  • • Y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y rhaglen ddiwygio a'r egwyddorion sylfaenol

  • • Newidiadau ehangach a fydd yn dylanwadu ar y gwasanaeth

  • • Arloesi o ran y gweithlu

Bydd DPP ar gael ar ôl y digwyddiad i'r rhai y mae angen tystysgrifau sy'n cydymffurfio â'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol arnynt (Deilliannau datblygu: A, D 1.5 awr).  Drwy gofrestru, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon i'ch manylion cyswllt gael eu rhannu ag AaGIC er mwyn anfon y dystysgrif hon atoch. Ni fydd eich manylion cyswllt yn cael eu rhannu ag unrhyw un arall.

Please select the day (1) you wish to attend

Cofrestru

Dewis Iaith
Dewiswch y diwrnod (1) yr hoffech ei fynychu
Dewiswch un (1) sesiwn y byddai’n well gennych ymuno â hi

Mae cofrestriadau ar gyfer Sesiynau Grŵp bellach wedi cau.

Mae eich cynnwys wedi'i gyflwyno

Digwyddodd gwall. Ceisiwch eto yn nes ymlaen

Dewiswch un (1) sesiwn y byddai’n well gennych ymuno â hi
Business Services Authority National PMS Blue - single line (A4).jpg
HEIW.png
NHS.png
WG.gif

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page