GDS PHW Header.jpg
PHW.png

Digwyddiad Ymgysylltu Rhaglen Ddiwygio GDS 

Dydd Llun 26 - Dydd Mercher 28 Medi 2022 
18:00 - 19:30

Nod y digwyddiad hwn yw:

 

• Rhannu adborth am brofiadau clinigwyr o’r rhaglen bresennol i ddiwygio'r gwasanaethau deintyddol

• Amlinellu cyfeiriad y rhaglen ddiwygio yn y dyfodol a chlywed am yr addasiadau arfaethedig o'r flwyddyn dysgu gweithredol gyfredol

• Dangos bod yr Egwyddorion Gofal yn cael eu rhoi ar waith mewn ymarfer clinigol.

Canlyniadau DPP:  A, D (1.5 awr o DPP).  Drwy gofrestru, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon i'ch manylion cyswllt gael eu rhannu ag AaGIC er mwyn anfon y dystysgrif hon atoch. Ni fydd eich manylion cyswllt yn cael eu rhannu ag unrhyw un arall.

Please select the day (1) you wish to attend

Cofrestru

Dewis Iaith
Dewiswch y diwrnod (1) yr hoffech ei fynychu
Dewiswch un (1) sesiwn y byddai’n well gennych ymuno â hi

Digwyddodd gwall. Ceisiwch eto yn nes ymlaen.

Dewiswch un (1) sesiwn y byddai’n well gennych ymuno â hi
Business Services Authority National PMS Blue - single line (A4).jpg
HEIW.png
NHS.png
WG.gif

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol