GDS PHW Header.jpg
PHW.png

Digwyddiad Ymgysylltu Rhaglen Diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol 

Dydd Mercher 9 Mawrth 2022 
18:00 - 20:00

Sesiynau Grŵp

Cliciwch isod i fynd i mewn i'r ystafell grŵp 

 

Sesiwn Holi ac Ateb - Diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol (GDS)
 

Cadeirydd: Rob Davies, Cyfarwyddwr Clinigol Cyswllt, BIP CTM

Panel i gynnwys:
 Amit Duggal/Paul Gray/Liam Kitchinside/Grant Burnip - Awdurdod Gwasanaeth Busnes (BSA) y GIG
Kathryn Marshall ac Kirstie Moons – AaGIC
Anup Karki ac Paul Brocklehurst – Iechyd Cyhoeddus Cymru
Andrew Powell-Chandler ac Warren Tolley – Llywodraeth Cymru
Cynrychiolydd o bob Bwrdd Iechyd (Penaethiaid Gofal Sylfaenol/Rheolwr Gwasanaethau Deintyddol)

Gweithdy: Goblygiadau Diwygio’r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol (GDS) ac Effaith COVID19 ar y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol (CDS)
 

Hwylusydd: Dr Ilona Johnson, Iechyd Cyhoeddus Cymru
I gynnwys:
Cyfarwyddwyr/Dirprwyon y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol (CDS) a phobl eraill o bob Bwrdd Iechyd
Business Services Authority National PMS Blue - single line (A4).jpg
HEIW.png
NHS.png
WG.gif

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol