top of page
GDS PHW Header.jpg
PHW.png

Digwyddiad Ymgysylltu Rhaglen Diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol 

Dydd Mawrth 24 a dydd Mercher 25 Ionawr 2023 
18:00 - 19:30

Sesiynau Grŵp

Breakout Room Links

Cliciwch isod i fynd i mewn i'r ystafell ymneilltuo os ydych wedi rhag-gofrestru. Dim ond y rhai sydd wedi cofrestru ymlaen llaw fydd yn cael eu derbyn. 

Ystafell 1 - Datblygu Clystyrau ar Garlam

Hwylusoted gan

Richard Jones, Cyfarwyddwr Clinigol Deintyddol ar gyfer Gwella Ansawdd a Datblygu Gwasanaethau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Chynghorydd Practisau Deintyddol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Adam Porter, Cyfarwyddwr Cymunedol ar gyfer Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ystafell 3 - Ansawdd
Hwylusoted gan
Adrian Thorp
, Prif Gynghorydd Practisau Deintyddol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chadeirydd Grŵp Ansawdd a Diogelwch Cymru Gyfan
Russell Gidney, Cadeirydd Pwyllgor Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Cymru a WS4 – Ymgysylltu Proffesiynol

Ystafell 2 - Y Gweithlu
Hwylusoted gan
Kirstie Moons, Deon Deintyddol Ôl-raddedig, AaGIC
Kathryn Marshall, Pennaeth Datblygu'r Gweithlu Deintyddol, AaGIC

Gwerthusiad Ôl-Digwyddiad

Ar ôl y digwyddiad, cliciwch ar un or botymau isod i gwblhaur ffurflen werthuso. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu anawsterau wrth lenwi’r ffurflenni hyn, cysylltwch â: dentalpublichealth@wales.nhs.uk

Business Services Authority National PMS Blue - single line (A4).jpg
HEIW.png
NHS.png
WG.gif

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page