GDS PHW Header.jpg
PHW.png

Digwyddiad Ymgysylltu Rhaglen Diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol 

Dydd Llun 26 - Dydd Mercher 28 Medi 2022 
18:00 - 19:30

Sesiynau Grŵp

 

Cliciwch isod i fynd i mewn i'r ystafell grŵp 

Ystafell 1 - Byrddau Iechyd, AaGIC, CICau, LlC, ICC, BDA-WGDPC, cadeiriau LDC, WDC

Hwylusir gan

Warren Tolley, Dirprwy Brif Swyddog Deintyddol, Llywodraeth Cymru

Andrew Pryse, Pennaeth Polisi Deintyddol, Llywodraeth Cymru

Ystafell 3 - Swyddogion Cyswllt a Gweithwyr Proffesiynol Gofal Deintyddol

Hwylusydd:  Emyr Roberts, Cyfarwyddwr Cymunedol ar gyfer Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol, BIP Caerdydd

Ystafell 2: Deiliaid Contract y GIG

Hwylusydd gan
Rob Davies, Cyfarwyddwr Cyswllt Clinigol, BIP Cwn Taf Morgannwg
Richard Jones, Cyfarwyddwr Clinigol Deintyddol ar gyfer Gwella Ansawdd a Datblygu Gwasanaethau, BIP Bae Abertawe a Chynghorydd Ymarfer Deintyddol, BIP Cwm 
 

Gwerthusiad Ôl-Digwyddiad

Ar ôl y digwyddiad, cliciwch ar un or botymau isod i gwblhaur ffurflen werthuso. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu anawsterau wrth lenwi’r ffurflenni hyn, cysylltwch â: dentalpublichealth@wales.nhs.uk

Business Services Authority National PMS Blue - single line (A4).jpg
HEIW.png
NHS.png
WG.gif

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol