GDS PHW Header.jpg
PHW.png

Digwyddiad Ymgysylltu Rhaglen Diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol 

Dydd Llun 26 - Dydd Mercher 28 Medi 2022
18:00 - 19:30

Agenda

Cyflwyniad i’r digwyddiad

Anup Karki,

Arweinydd Tîm ac Ymgynghorydd Iechyd Deintyddol Cyhoeddus, Is-adran Gofal Sylfaenol

Croeso 

Julie Denley,
Cyfarwyddwr Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Alex Slade,

Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol ac Iechyd Meddwl, Llywodraeth Cymru

Diwygio Contract GDS a thu hwnt: Beth yw'r cynllun?

Andrew Dickenson, 

Prif Swyddog Deintyddol, Llywodraeth Cymru

Warren Tolley

Dirprwy Brif Swyddog Deintyddol, Llywodraeth Cymru

Beth mae data cynnar yn ei ddweud wrthym?

Paul Brocklehurst

Ymgynghorydd mewn Iechyd Deintyddol Cyhoeddus a ffrwd waith 2 Arweinydd, ICC

Liam Kitchingside

Uwch Ddadansoddwr, BSA y GIG

Adolygiad Diwedd Blwyddyn Practisau Diwygio 2022/23: Egwyddorion a phrosesau mewn Byrddau Iechyd

Peter Greensmith,

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro Gwasanaethau Deintyddol Gogledd Cymru, BIPBC

Ystafelloedd Ymneilltuo: Sesiwn Rhyngweithiol wedi'i hwyluso ar Gynllun Diwygio'r Contract GDS

Ystafell Drafod 1

Ystafell Drafod 2

Breakout Room 3

Byrddau Iechyd, AaGIC, CICau, LlC, ICC, BDA-WGDPC, Cadeiryddion LDC, WDC

Hwylusir gan:

Warren Tolley, Dirprwy Brif Swyddog Deintyddol, Llywodraeth Cymru

Andrew Pryse, Pennaeth Polisi Deintyddol, Llywodraeth Cymru

Deiliaid Contract GIG

Hwylusydd: 

David Hannington

Rob Davies

Richard Jones *Dydd Mercher

Cymdeithion a DCPs Hwylusydd:  Emyr Roberts, Cyfarwyddwr Cymunedol GDS, BIP Caerdydd a’r Fro

Pwyntiau Allweddol Myfyrdod

Mae hwyluswyr o bob ystafell grŵp yn cyflwyno eu pwyntiau allweddol a ddarganfuwyd yn ystod trafodaethau'r gweithdy.

Anup Karki,

Arweinydd Tîm ac Ymgynghorydd Iechyd Deintyddol Cyhoeddus, Is-adran Gofal Sylfaenol

Digwyddiad yn dod i ben

Business Services Authority National PMS Blue - single line (A4).jpg
HEIW.png
NHS.png
WG.gif

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol