top of page
GDS PHW Header.jpg
PHW.png

Digwyddiad Ymgysylltu Rhaglen Diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol 

Dydd Llun 26 - Dydd Mercher 28 Medi 2022
18:00 - 19:30

Agenda

Croeso a Cyflwyniad i’r digwyddiad

Warren Tolley

Dirprwy Brif Swyddog Deintyddol, Llywodraeth Cymru

Egwyddorion Diwygio a diweddariad

Andrew Dickenson,

Prif Swyddog Deintyddol, Llywodraeth Cymru

Ble mae'r cyfleoedd i ddylanwadu ar Ddatblygiad Clystyrau?

Adam Porter,

Cyfarwyddwr Cymunedol ar gyfer Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweithio'n unol â'r Ddyletswydd Gonestrwydd

Vicki Jones,

Cyfarwyddwr Clinigol Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chadeirydd Pwyllgor Deintyddol Cymru

Cefnogi Arloesi yn y Gweithlu

Kirstie Moons,

Deon Deintyddol Ôl-raddedig, AaGIC

Ystafelloedd Ymneilltuo: Sesiwn Rhyngweithiol wedi'i Hwyluso 

Ystafell 1

Ystafell 2

Ystafell  3

Datblygiad Clwstwr Carlam (uchafswm 40)

Hwylusir gan:

Richard Jones, Cyfarwyddwr Clinigol Deintyddol ar gyfer Gwella Ansawdd a Datblygu Gwasanaethau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Chynghorydd Practisau Deintyddol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Adam Porter, Cyfarwyddwr Cymunedol ar gyfer Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ansawdd (40 uchafswm)

Hwylusir gan: 

Adrian Thorp,Prif Gynghorydd Practisau Deintyddol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chadeirydd Grŵp Ansawdd a Diogelwch Cymru Gyfan

Russell Gidney, Cadeirydd Pwyllgor Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Cymru a WS4 – Ymgysylltu Proffesiynol

Gweithlu (40 uchafswm)

Hwylusir gan: 

Kirstie Moons, Deon Deintyddol Ôl-raddedig, AaGIC

Kathryn Marshall, Pennaeth Datblygu'r Gweithlu Deintyddol, AaGIC

Adborth, crynodeb a chloi

Warren Tolley, 

Dirprwy Brif Swyddog Deintyddol, Llywodraeth Cymru

Business Services Authority National PMS Blue - single line (A4).jpg
HEIW.png
NHS.png
WG.gif

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page