GDS PHW Header.jpg
PHW.png

Digwyddiad Ymgysylltu Rhaglen Diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol 

Dydd Mercher 9 Mawrth 2022 
18:00 - 20:00

Agenda

Cyflwyniad i’r digwyddiad

Anup Karki,

Arweinydd Tîm ac Ymgynghorydd Iechyd Deintyddol Cyhoeddus, Is-adran Gofal Sylfaenol

Croeso 

Julie Denley,

Cyd-Gadeirydd Grŵp Goruchwylio Strategol Gwasanaethau Deintyddol Sylfaenol, Llywodraeth Cymru a Chyfarwyddwr Iechyd Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, BIPCTM

Eluned Morgan AS/MS,

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Myfyrdodau Clinigydd: Cyfleoedd a heriau gweithio mewn system nad yw'n Uned Gweithgarwch Deintyddol

Ewart Johnstone,

Addysgwr Deintyddol (Tîm y De-orllewin), Tîm Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol ac Ymarferydd Deintyddol Cyffredinol

Heriau a Chyfleoedd y Gweithlu Deintyddol, AaGIC

Kirstie Moons,

Deon Deintyddol Ôl-raddedig

2022/23 Cyfaint metrig – cyd-destun, strwythur a sut y caiff ei fesur

Warren Tolley,

Dirprwy Brif Swyddog Deintyddol


EGWYL

Cyhoeddiad a chyfarwyddiadau ar sut i fynd i’r sesiynau Holi ac Ateb

Anup Karki,

Arweinydd Tîm ac Ymgynghorydd Iechyd Deintyddol Cyhoeddus, Is-adran Gofal Sylfaenol

Ystafell Drafod 1

Ystafell Drafod 2

Sesiwn Holi ac Ateb - Diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol (GDS)

 

Cadeirydd: Rob Davies, Cyfarwyddwr Clinigol Cyswllt, BIP CTM

 

Panel i gynnwys:

 

  • Amit Duggal/Paul Gray/Liam Kitchinside/Grant Burnip - Awdurdod Gwasanaeth Busnes (BSA) y GIG

 

  • Kathryn Marshall ac Kirstie Moons – AaGIC

 

  • Anup Karki ac Paul Brocklehurst – Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

  • Andrew Powell-Chandler ac Warren Tolley – Llywodraeth Cymru

 

Cynrychiolydd o bob Bwrdd Iechyd (Penaethiaid Gofal Sylfaenol/Rheolwr Gwasanaethau Deintyddol)

Gweithdy: Goblygiadau Diwygio’r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol (GDS) ac Effaith COVID19 ar y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol (CDS)

Hwylusydd: Dr Ilona Johnson, Iechyd Cyhoeddus Cymru

I gynnwys:

Cyfarwyddwyr/Dirprwyon y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol (CDS) a phobl eraill o bob Bwrdd Iechyd

Digwyddiad yn dod i ben

Anup Karki,

Arweinydd Tîm ac Ymgynghorydd Iechyd Deintyddol Cyhoeddus, Is-adran Gofal Sylfaenol

Business Services Authority National PMS Blue - single line (A4).jpg
HEIW.png
NHS.png
WG.gif

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol