top of page

Lansio’r Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng

6 Goals infographic_no headings (W).jpg
NHS Wales Logo

13:00 - 15:00 6ed Rhagfyr 2022

Cofrestru

Dewis Iaith
Fel bydde chi'n disgrifio eich rôl?
Pa rai o’r chwe nod sy’n gysylltiedig â’ch gwaith?

Dynodwch eich diddordeb ym mhob un o’r nodau? (1 = dim diddordeb / 10 = diddordeb mawr)

Nod 1: Cydgysylltu, cynllunio a chymorth ar gyfer poblogaethau sydd â risg uwch o fod angen gofal brys neu ofal mewn argyfwng
Nod 2: Cyfeirio pobl ag anghenion gofal brys i’r lle iawn y tro cyntaf
Nod 3: Dewisiadau eraill sy’n ddiogel yn glinigol yn lle mynd i’r ysbyty
Nod 4: Ymateb cyflym os oes argyfwng corfforol neu argyfwng iechyd meddwl
Nod 5: Darparu’r gofal a’r ymarfer rhyddhau gorau posibl i’r claf ar ôl iddo gael ei dderbyn i’r ysbyty
Nod 6: Dull ‘gartref yn gyntaf’ a lleihau’r risg o orfod mynd yn ôl i’r ysbyty

Rhestrwch yr agweddau canlynol ar y digwyddiad hwn yn nhrefn eu pwysigrwydd i chi (1 = pwysicaf / 4 = lleiaf pwysig)

1.

2.

3.

4.

A fyddai gennych ddiddordeb mewn unrhyw ddigwyddiadau pellach am y Chwe Nod?
bottom of page