top of page
Primary Care.png

Datblygu Clwstwr Carlam:

Dyfodol cyffrous o'n blaenau

Dydd Iau 17 Chwefror 2022

9:30am – 1pm

Yn ystod y digwyddiad hwn byddwch yn clywed gan y rhai sy'n ymwneud â chynllunio a chyflwyno'r rhaglen DCC, yn ogystal â chlywed gan eich cydweithwyr ledled Cymru, a byddwch yn cael cyfle i ddangos gwaith clwstwr eich ardal.   

 Byddwn yn amlinellu:

 Yr uchelgais ar gyfer gweithio mewn clwstwr yng Nghymru o dan y rhaglen DCC

  • 2022 a’r tu hwnt - y map ffordd ar gyfer y 15 mis nesaf

  • Y budd i chi – manteision a chyfleoedd y rhaglen DCC - Beth mae hyn yn ei olygu i chi a'ch proffesiwn a'r boblogaeth rydych chi'n ei gwasanaethu

 Bydd y digwyddiad yn cynnwys sesiynau neilltuo rhyngweithiol a chyfle i ofyn unrhyw gwestiynau llosg i’n panel holi ac ateb.

Cofrestru

Dewis Iaith
Fel bydde chi'n disgrifio eich rôl?
Dewiswch ddwy (2) sesiwn y byddai gennych fwyaf o ddiddordeb mewn mynd iddynt

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page