top of page
Primary Care.png

Datblygu Clwstwr Carlam:

Dyfodol cyffrous o'n blaenau

Dydd Iau 17 Chwefror 2022

9:30am – 1pm

Agenda

09:30 Croeso a Chyflwyniad i'r diwrnod

gyda Judith Paget CBE

Prif Weithredwr GIG Cymru a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

09:35 Anerchiad Agoriadol

gyda Eluned Morgan MS

Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol

09:45  Trosolwg o'r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol

gyda Sue Morgan 

Cyfarwyddwr Cenedlaethol ac Arweinydd Rhaglenni Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol a Chymunedol

10:00 Trosolwg o Lywodraeth Cymru

gyda 

Alex Slade

Dirprwy Gyfarwyddwr Gofal Sylfaenol  

Albert Heaney

Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru

10:15 Datblygu Clwstwr Carlam Beth mae hyn yn ei olygu?

gyda Alan Lawrie 

Cynghorydd y Rhaglen Genedlaethol

10:35 Lleisiau o Ofal Sylfaenol 

10:45 Egwyl gysur a symud i weithdai

10:58 & 11:30 Sesiynau Grŵp 1 a 2

Cyfle i gymryd rhan mewn dwy (2) o'r sesiynau canlynol:

Y cylch cynllunio: Cyfraniadau Clwstwr a Grŵp Cynllunio Traws Glwstwr

gyda 

Siân Harrop-Griffiths

Cyfarwyddwr Strategaeth,

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dr Bruce McKenzie,

Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd

Sir Benfro Iachach – ein profiadau wrth geisio sefydlu Grŵp Cynllunio Clwstwr Cyfan

gyda 

Elaine Lorton

Cyfarwyddwr Sir, Sir Benfro

Jonathan Griffiths

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir Benfro

Dr Anthony Dew

 Meddyg Teulu ac Arweinydd Clwstwr, Gogledd Sir Benfro

Sut mae darparu gwasanaethau gofal sylfaenol cydlynol ledled Cymru? Beth yw eich uchelgeisiau?   Trafodaeth ryngweithiol dan arweiniad Arweinydd Clwstwr

gyda

Dr Owen Thomas,

Arweinydd Clwstwr

Sam Horwill,

Cyd-sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr Yma

Safbwynt Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ar Ddatblygiad Clwstwr Carlam (DCC)

gyda

Claire Marchant

Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles,

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Rôl Menter Gymdeithasol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol; Beth yw Cwmni Buddiannau Cymunedol? Sut rydych chi'n sefydlu un ac a all gefnogi DCC?

gyda:

Siân Jones

Rheolwr Datblygu Busnes

Cwmni Buddiannau Cymunedol Red Kite Health Solutions

Ffocws Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd:

Cydweithrediadau Proffesiynol: Beth? Pam? Sut?

gyda 

Chiquita Cusens

Nyrs Arweiniol Genedlaethol ar gyfer Gofal Sylfaenol a Chymunedol   

 

Kerrie Phipps

Nyrs Gweithiwr Proffesiynol Perthynol i Iechyd Genedlaethol ar gyfer Gofal Sylfaenol a Chymunedol

Cydweithrediadau Proffesiynol: GMC, Optometreg Ddeintyddol a Fferylliaeth - Beth? Pam? Sut?

gyda 

Siân Evans

Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd  

Dr Karen Gully,

Cynghorydd Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Sylfaenol a Chymunedol

Gofynion arweinyddiaeth a DS ar gyfer mentrau cydweithredol proffesiynol – beth sydd angen arnoch i symud ymlaen?

gyda 

Helen Northall,

Prif Weithredwr, CSP

Helen Simmonds,

Cynghorydd, CSP

12:00  Egwyl gysur a symud yn ôl i'r brif ystafell

12:15 Adborth am y Gweithdy

12:40 Myfyrdodau o’r diwrnod

wedi’u hwyluso gan Nick Wood, Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru

gyda

Alex Slade, Dirprwy Gyfarwyddwr Gofal Sylfaenol   

Alan Lawrie, Cynghorydd y Rhaglen Genedlaethol

Sue Morgan, Cyfarwyddwr Cenedlaethol ac Arweinydd Rhaglenni Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol a Chymunedol

Dr Owen Thomas, Arweinydd Clwstwr

12:55 Crynodeb a chau

Nick Wood, Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page