top of page
Primary Care.png

Datblygu Clwstwr Carlam:

Dyfodol cyffrous o'n blaenau

Dydd Iau 17 Chwefror 2022

9:30am – 1pm

Sesiynau Grŵp

Cliciwch isod i fynd i mewn i'r ystafell grŵp 

Y cylch cynllunio: Cyfraniadau Clwstwr a Grŵp Cynllunio Traws Glwstwr

Rôl Menter Gymdeithasol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol; Beth yw Cwmni Buddiannau Cymunedol? Sut rydych chi'n sefydlu un ac a all gefnogi DCC?

Sir Benfro Iachach – ein profiadau wrth geisio sefydlu Grŵp Cynllunio Clwstwr Cyfan

Ffocws Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd:

Cydweithrediadau Proffesiynol: Beth? Pam? Sut?

Sut mae darparu gwasanaethau gofal sylfaenol cydlynol ledled Cymru? Beth yw eich uchelgeisiau?   Trafodaeth ryngweithiol dan arweiniad Arweinydd Clwstwr

Cydweithrediadau Proffesiynol: GMC, Optometreg Ddeintyddol a Fferylliaeth - Beth? Pam? Sut?

Safbwynt Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ar Ddatblygiad Clwstwr Carlam (DCC)

Gofynion arweinyddiaeth a DS ar gyfer mentrau cydweithredol proffesiynol – beth sydd angen arnoch i symud ymlaen?

Breakout Rooms

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page