top of page
GDS PHW Header.jpg

Presgripsiynu Cymdeithasol mewn Gofal Sylfaenol a Chymunedol yng Nghymru

Dydd Mercher 16 Mawrth
10:00 - 11:30

Primary and Community Care Development  Innovation Hub logo.jpg
Sppc wheel logo welsh 1000.jpg
LOGO PHW.png

Bydd y digwyddiad hwn, a gynhelir gan y Ganolfan Gofal Sylfaenol, Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn:

  • rhannu gwybodaeth am y dirwedd presgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru

  • amlinellu'r fframwaith cenedlaethol sy'n datblygu ar gyfer y dirwedd presgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru

  • ceisio ymgysylltu â chydweithwyr gofal sylfaenol a chymunedol drwy sesiwn holi ac ateb

  • amlinellu'r camau nesaf ar gyfer y fframwaith cenedlaethol a nodi'r gwaith sydd ei angen i gefnogi rôl gofal sylfaenol a chymunedol mewn presgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru

Cofrestru

Dewis Iaith
Footer.png

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page