top of page
GDS PHW Header.jpg

Presgripsiynu Cymdeithasol mewn Gofal Sylfaenol a Chymunedol yng Nghymru

Dydd Mercher 16 Mawrth 2022 
10:00 - 11:00

Primary and Community Care Development  Innovation Hub logo.jpg
Sppc wheel logo welsh 1000.jpg
LOGO PHW.png

Agenda

10:00

Croeso a chyflwyniad

Kerrie Phipps,

Arweinydd Proffesiynau Perthynol i Iechyd ar gyfer Gofal Sylfaenol a Gofal yn y Gymuned

Rhaglen Strategol Ar Gyfer Gofal Sylfaenol

10:05

Trosolwg gan Lywodraeth Cymru

Lynne Neagle AS,

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant


Albert Heaney,

Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru

10:15

Y sefyllfa o ran presgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru

Yr Athro Carolyn Wallace,

Athro Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymunedol

Cyfarwyddwr Cyswllt Canolfan PRIME Cymru

Cyfarwyddwr Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru (WSSPR)

10:30

Profiad y sector gofal sylfaenol

Dr. Karen Pardy,

Cyfarwyddwr Cymunedol Clwstwr De-orllewin Caerdydd

10:40

Fframwaith cenedlaethol ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru

Nicola Evans,

Pennaeth Anghydraddoldebau Iechyd a Chymunedau Iach, Llywodraeth Cymru

11:00

Sesiwn holi ac ateb

Kerrie Phipps,

Arweinydd Proffesiynau Perthynol i Iechyd ar gyfer Gofal Sylfaenol a Gofal yn y Gymuned

Rhaglen Strategol Ar Gyfer Gofal Sylfaenol

Dr. Amrita Jesurasa,

Ymgynghorydd Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd,

Is-adran Gofal Sylfaenol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yr Athro Carolyn Wallace,

Athro Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymunedol

Cyfarwyddwr Cyswllt Canolfan PRIME Cymru

Cyfarwyddwr Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru (WSSPR)

Nicola Evans,

Pennaeth Anghydraddoldebau Iechyd a Chymunedau Iach, Llywodraeth Cymru

 

Dr. Sally Rees,

Pennaeth Gwerthuso a Modelau Newydd Gofal

Y Gyfarwyddiaeth Technoleg, Iechyd Digidol a Thrawsnewid, Llywodraeth Cymru

Dr. Karen Pardy,

Cyfarwyddwr Cymunedol Clwstwr De-orllewin Caerdydd

11:25

Camau nesaf a diweddglo

Kerrie Phipps,

Arweinydd Proffesiynau Perthynol i Iechyd ar gyfer Gofal Sylfaenol a Gofal yn y Gymuned

Rhaglen Strategol Ar Gyfer Gofal Sylfaenol

bottom of page