top of page
6 Goals infographic_no headings (W).jpg
NHS Wales Logo

Lansio Rhaglen y Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng

27 Ebrill 2022

Bydd y digwyddiad hwn, dan ofal Llywodraeth Cymru a Rhaglen y Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng, yn:

•Amlinellu diben a chanlyniadau arfaethedig Rhaglen y Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng;

•Disgrifio’r strwythur cenedlaethol sydd wedi’i ddatblygu i helpu i gyflawni’r chwe nod, gan gynnwys cyfleoedd buddsoddi, timau triwriaeth gwelliant a galluogi gwaith i gefnogi timau iechyd a gofal cymdeithasol;

•Rhoi cyfle i gydweithwyr rannu eu barn i gyfrannu at ddatblygiad parhaus y rhaglen.

bottom of page