top of page
Swansea Bay logo.jpg
Skyline Monika Full Colour_0.5x 16bit.png

Protected Learning Time Session
 
 Thursday 11th April 2024
14:00 - 17:00

Trwy gyfuniad o gyflwyniadau a sesiynau ystafell drafod, bydd mynychwyr yn derbyn diweddariadau ar raglen diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol gan gynnwys pa arferion y disgwylir iddynt eu cyflawni yn 2022/23.  Cewch gyfle i gymryd rhan naill ai mewn sesiwn holi ac ateb ar raglen diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol neu drafodaeth wedi'i hwyluso ar heriau sy'n berthnasol i wasanaethau deintyddol cymunedol yng Nghymru.

Dewiswch un (1) sesiwn y byddai’n well gennych ymuno â hi
Please select (1) session that you would be most interested in attending (GPs and Nursing Only)

Cofrestru

Please select the option that best fits your role

Thank you for registering.

An error occurred. Try again later

Swansea Bay logo.jpg
Care for Each Other Colour.png

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page