top of page

PISA: sesiwn briffio i rhanddeiliaid 

education wales.png

10:30
5 Rhagfyr 2023

education wales.png

Agenda

Croeso a chyflwyniad

Dr Anna Bryant FHEA Cyfarwyddwr Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol

Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd (CSESP), Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Jeremy Miles AS Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  


Owen Evans Prif Arolygydd Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, Estyn

 

Sesiwn holi’r Gweinidog a Phrif Arolygydd Estyn

Trafodaeth panel: ein taith cwricwlwm hyd yn hyn

  • Mr Owain Gethin Davies Pennaeth, Ysgol Dyffryn Conwy

  • Mr Edward Jones Pennaeth, Ysgol Gyfun Pencoed

  • Ms Michelle Jones MBE Pennaeth, Ysgol Gynradd Lansdowne 

  • Yr Athro Graham Donaldson  

  • Yr Athro Fonesig Alison Peacock

Galluogi dilyniant trwy les - Yr Athro Robin Banerjee
Pennaeth Ysgol Seicoleg ac Arweinydd y Brifysgol ar Global Partnerships, Prifysgol Sussex

Sgwrs â’r panel i gloi

Gallwch gyflwyno cwestiynau cyn y digwyddiad drwy e-bostio dysg@llyw.cymru

 

Gallwch hefyd ofyn eich cwestiwn drwy’r blwch sgwrsio ar y diwrnod.

Agenda
Livestream
Q&A

Ffyrdd o gadw mewn cysylltiad ac am yr holl wybodaeth ddiweddaraf

Keep In Touch

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Llywodraeth Cymru.

Hawlfraint 2023 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page