Tuag at Cwricwlwm i Gymru Medi 2022: beth sydd angen gwybod a gwneud

17 Chwefror 2022
16:00 - 17:30

education wales.png
Uni of Wales Trinity St Davids.jpg
education wales.png

Agenda  

  • Cadeirir gan Anna Brychan, Yr Athrofa

  • Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

  • Owen Evans, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant, Estyn

 

Sesiwn holi ac ateb â’r Gweinidog

Gallwch gyflwyno cwestiynau cyn y digwyddiad drwy e-bostio dysg@llyw.cymru  

Os hoffech ofyn eich cwestiwn yn fyw yn ystod y digwyddiad, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn cyflwyno eich cwestiwn fel y gallwn wneud trefniadau.  Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol bod llefydd yn gyfyngedig.  .  

Gallwch hefyd ofyn eich cwestiwn drwy’r system sgwrsio ar y diwrnod.

Ffurflen werthuso

Gobeithio i chi fwynhau’r sesiwn.  Er mwyn sicrhau ein bod ni’n darparu’r digwyddiadau gorau, sy’n ymateb i’ch gofynion, byddwn yn ddiolchgar petaech yn cymryd ychydig funudau i gwblhau’r ffurflen werthuso isod. Diolch

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys canllawiau byr, cwestiynau allweddol, a darllen pellach i'ch cefnogi ar y pynciau canlynol:

  • Cynllunio eich cwricwlwm

  • Dilyniant

  • Asesiad

  • Dysgu Proffesiynol

  • Y Rhwydwaith Cenedlaethol

Gofynnom i ysgolion sôn wrthym am eu taith hyd yn hyn.


Gwybodaeth i gefnogi eich cyfathrebu â rhieni

Ways of keeping in touch and for all the latest information

Tanysgrifiwch ar gyfer newyddion ynghylch addysg a hyfforddiant (Dysg cyn 11) 

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Llywodraeth Cymru.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol