top of page

Tuag at Cwricwlwm i Gymru Medi 2022: beth sydd angen gwybod a gwneud

17 Chwefror 2022
16:00 - 17:30

education wales.png
Uni of Wales Trinity St Davids.jpg
education wales.png

Agenda  

  • Cadeirir gan Anna Brychan, Yr Athrofa

  • Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

  • Owen Evans, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant, Estyn

 

Sesiwn holi ac ateb â’r Gweinidog

Gallwch gyflwyno cwestiynau cyn y digwyddiad drwy e-bostio dysg@llyw.cymru  

Os hoffech ofyn eich cwestiwn yn fyw yn ystod y digwyddiad, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn cyflwyno eich cwestiwn fel y gallwn wneud trefniadau.  Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol bod llefydd yn gyfyngedig.  .  

Gallwch hefyd ofyn eich cwestiwn drwy’r system sgwrsio ar y diwrnod.

Ffurflen werthuso

Gobeithio i chi fwynhau’r sesiwn.  Er mwyn sicrhau ein bod ni’n darparu’r digwyddiadau gorau, sy’n ymateb i’ch gofynion, byddwn yn ddiolchgar petaech yn cymryd ychydig funudau i gwblhau’r ffurflen werthuso isod. Diolch

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys canllawiau byr, cwestiynau allweddol, a darllen pellach i'ch cefnogi ar y pynciau canlynol:

  • Cynllunio eich cwricwlwm

  • Dilyniant

  • Asesiad

  • Dysgu Proffesiynol

  • Y Rhwydwaith Cenedlaethol

Gofynnom i ysgolion sôn wrthym am eu taith hyd yn hyn.


Gwybodaeth i gefnogi eich cyfathrebu â rhieni

Ways of keeping in touch and for all the latest information

Tanysgrifiwch ar gyfer newyddion ynghylch addysg a hyfforddiant (Dysg cyn 11) 

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Llywodraeth Cymru.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page