top of page
ONS_Logo_Digital_White_Bilingual_RGB.png
Cymraeg 2050 white large.png
White colour logo consisting of a dragon stacked on top of Welsh Government name separated by a horizontal line.

Y Gymraeg yng Nghymru: Cyfrifiad 2021
Welsh language in Wales: Census 2021

Dydd Mawrth 6 Rhagfyr 2022
14:00 - 15:00

Agenda

14:00 Croeso

Dr Jeremy Evas, Isadran Cymraeg 2050 

14:05 Y Gymraeg yng Nghymru: Cyfrifiad 2021

Martin Parry, Pennaeth Ystadegau'r Boblogaeth a'r Gymraeg, Llywodraeth Cymru

Llio Owen, Uwch Swyddog Ystadegol, Llywodraeth Cymru

14:45 Cwestiynau o’r gynulleidfa

Gallwch gyflwyno cwestiynau cyn y digwyddiad ac ar y diwrnod drwy ddefnyddio'r blwch Holi & Ateb isod

15:00 Diwedd

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Llywodraeth Cymru.

Hawlfraint 2022 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page