top of page
White colour logo consisting of a dragon stacked on top of Welsh Government name separated by a horizontal line.

Seminar adroddiadau Rhwydwaith Tystiolaeth Gydweithredol (CEN)
Collaborative Evidence Network (CEN) reports seminars

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cynnal cyfres o seminarau ar-lein i ddangos a lledaenu'r prif ganfyddiadau o adroddiadau'r Rhwydwaith Tystiolaeth Gydweithredol. Fe wnaeth y deunaw prosiect ymchwil cydweithredol, a oedd yn cynnwys Sefydliadau Addysg Uwch a sefydliadau eraill, edrych ar effeithiau pandemig COVID-19 ar wahanol agweddau ar y system addysg ac ar grwpiau penodol o ddysgwyr. Mae'r prosiectau hefyd yn edrych ar ffyrdd o liniaru'r effeithiau hynny, yn ogystal â ffyrdd y gall ymarferwyr a dysgwyr gael eu cefnogi'n well wrth symud ymlaen.

Roedd y chweched seminar yn canolbwyntio ar ddysgu proffesiynol ac addysg gychwynnol athrawon. Mae hyn yn cynnwys ymchwiliad i effaith y pandemig ar anghenion dysgu proffesiynol athrawon yng Nghymru, fel rhan o'r fframwaith Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu. Mae hefyd yn cynnwys gwerthusiad o natur y ddarpariaeth ar-lein ar gyrsiau Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Seminar 6 – Effaith y pandemig ar anghenion dysgu proffesiynol ac addysg gychwynnol i athrawon

7 Chwefror 2024, 4 - 5.30 pm

4pm – Cyflwyniad gan y Cadeirydd  - Ann Bradshaw, Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu, Prifysgol Bangor

4.05-4.25pm – Cyflwyniad gan ymchwilwyr

  • Effaith COVID-19 ar Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu – Rhys Jones (Prifysgol Hope Lerpwl) a Dr. Fatema Sultana (Prifysgol Bangor)

4.25-4.35pm – Sesiwn holi ac ateb

4.35-4.55pm – Cyflwyniad gan ymchwilwyr

  • Gwerthusiad o'r ddarpariaeth frys addysgu ar-lein frys yng nghyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon Cymru - o dan arweiniad Dr Lowri Jones a Dr. Tanya Hathaway (Prifysgol Bangor)

4.55-5.05pm – Sesiwn holi ac ateb

5.05-5.25pm – Trafodaeth gyffredinol a sylwadau ar y ddau adroddiad

5.25pm – Sylwadau i gloi gan y Cadeirydd

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Llywodraeth Cymru.

Hawlfraint 2024 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page