top of page
White colour logo consisting of a dragon stacked on top of Welsh Government name separated by a horizontal line.

Seminar adroddiadau Rhwydwaith Tystiolaeth Gydweithredol (CEN)
Collaborative Evidence Network (CEN) reports seminars

Dydd Iau 14 Mawrth 2023
16:00 - 18:00

Seminar 2 – Dysgwyr agored i niwed a’u teuluoedd

 

4pm – Cyflwyniad gan y Cadeirydd (Dr Richard Watkins)

 

4.05-4.25pm – Cyflwyniad gan yr ymchwilwyr

  • Ymchwilio i effaith y pandemig ar iechyd a lles athrawon a rhieni yng nghyd-destun AAA – dan arweiniad Dr. Steve Noone (Bangor)

4.25-4.35pm – Holi ac Ateb

 

4.35-4.55pm – Cyflwyniad gan yr ymchwilwyr

  • Effaith Covid-19 ar ddysgwyr sy’n ffoaduriaid yng Nghymru– dan arweiniad Sonya Woodward a Fliss Kyffin (Bangor)

4.55-5.05pm – Holi ac Ateb

 

5.05-5.25pm – Cyflwyniad gan yr ymchwilwyr

  • Rhieni, y pandemig a phontio – dan arweiniad yr Athro Janet Goodall (Abertawe)

5.25-5.35pm – Holi ac Ateb

 

5.35-5.55pm – Trafodaeth a sylwadau cyffredinol ar y tri adroddiad

 

5.55pm – Sylwadau’r Cadeirydd i gloi

Ffurflen werthuso

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Llywodraeth Cymru.

Hawlfraint 2022 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page