top of page
White colour logo consisting of a dragon stacked on top of Welsh Government name separated by a horizontal line.

Seminar adroddiadau Rhwydwaith Tystiolaeth Gydweithredol (CEN)
Collaborative Evidence Network (CEN) reports seminars

3 Gorffennaf 2023
16:00 - 18:00

Seminar 4 – Newid Dulliau’r Ystafell Ddosbarth

3 Gorffennaf 2023, 16:00 - 18:00

4pm – Cyflwyniad gan y Cadeirydd (i'w gadarnhau)

4.05-4.25pm – Cyflwyniad gan ymchwilwyr

  • Llais y Disgybl yng Nghymru: effaith pandemig COVID-19 – dan arweiniad Dr Rhian Croke, Arwyn Roberts a’r Athro Jane Williams (Yr Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol Abertawe)

4.25-4.35pm – Sesiwn holi ac ateb

4.35-4.55pm – Cyflwyniad gan ymchwilwyr

  • Addysgu a dysgu yn yr awyr agored: cyflwr presennol dysgu yn yr awyr agored mewn ysgolion yng Nghymru – dan arweiniad Graham French (Bangor)

4.55-5.05pm – Sesiwn holi ac ateb

5.05-5.25pm – Cyflwyniad gan ymchwilwyr

  • Arferion grwpio ar gyfer cymorth dysgu – dan arweiniad Dr Carmel Conn (Prifysgol De Cymru)

5.25-5.35pm – Sesiwn holi ac ateb

5.35-5.55pm – Trafodaeth gyffredinol a sylwadau ar bob un o’r tri adroddiad

5.55pm – Sylwadau i gloi gan y Cadeirydd

Ffurflen werthuso

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Llywodraeth Cymru.

Hawlfraint 2022 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page