top of page
White colour logo consisting of a dragon stacked on top of Welsh Government name separated by a horizontal line.

Seminar adroddiadau Rhwydwaith Tystiolaeth Gydweithredol (CEN)
Collaborative Evidence Network (CEN) reports seminars

7 Chwefror 2024
16:00 - 17:30

Seminar 6 – Effaith y pandemig ar anghenion dysgu proffesiynol ac addysg gychwynnol i athrawon

4pm – Cyflwyniad gan y Cadeirydd  - Ann Bradshaw, Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu, Prifysgol Bangor

4.05-4.25pm – Cyflwyniad gan ymchwilwyr

  • Effaith COVID-19 ar Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu – Rhys Jones (Prifysgol Hope Lerpwl) a Dr. Fatema Sultana (Prifysgol Bangor)

4.25-4.35pm – Sesiwn holi ac ateb

4.35-4.55pm – Cyflwyniad gan ymchwilwyr

  • Gwerthusiad o'r ddarpariaeth frys addysgu ar-lein frys yng nghyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon Cymru - o dan arweiniad Dr Lowri Jones a Dr. Tanya Hathaway (Prifysgol Bangor)

4.55-5.05pm – Sesiwn holi ac ateb

5.05-5.25pm – Trafodaeth gyffredinol a sylwadau ar y ddau adroddiad

5.25pm – Sylwadau i gloi gan y Cadeirydd

Ffurflen werthuso

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Llywodraeth Cymru.

Hawlfraint 2023 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page