top of page
Estyn Live - CY - Medium.png

Estyn yn Fyw:
Prentisiaethau a rhaglen Twf Swyddi Cymru+

Effaith staff cyflwyno ar gynnydd, cyflawniad a bywydau gwaith dysgwyr

 

Mewn sesiwn a gynhelir gan Jassa Scott (Cyfarwyddwr Strategol yn Estyn), bydd ein Harolygwyr Mark Evans a Janine Bennett yn trafod ein hadroddiad newydd, a fydd yn cael ei gyhoeddi y diwrnod hwnnw, gan edrych ar effaith staff cyflwyno ar gynnydd, cyflawniad a bywydau gwaith dysgwyr ar raglen Twf Swyddi Cymru+.

 

Byddant hefyd yn archwilio’r adborth gan ddysgwyr ar raglenni prentisiaeth yng nghrynodebau sector ein Hadroddiad Blynyddol 2022-23 ar gyfer dysgu yn y gwaith.

15:15 - Break 

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2023 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page