top of page
Estyn Live - CY - Medium.png

Estyn yn Fyw: Llywodraethwyr Ysgol – Gweithredu fel cyfeillion beirniadol ac Effaith hyfforddiant i lywodraethwyr

Ymunwch â ni’n fyw am 6pm ar 24 Mai 2023. Bydd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Cath Evans, a’r AEF Liz Counsell a Carwyn Jenkins, yn rhannu canfyddiadau ein hadroddiad thematig, sy’n cael ei lansio’r diwrnod hwnnw ac yn ymchwilio i waith pwysig llywodraethwyr ysgol – eu rôl fel cyfeillion beirniadol ac effaith hyfforddiant i lywodraethwyr.

 

Os ydych chi’n gysylltiedig â gwaith cyrff llywodraethol mewn ysgolion ledled Cymru, ymunwch â ni i glywed am:

  • y prif benawdau o’n hadroddiad thematig

  • enghreifftiau o arfer effeithiol mewn ysgolion ledled Cymru

  • pwysigrwydd hyfforddiant o ansawdd uchel i sicrhau bod llywodraethwyr yn ymwybodol o’r datblygiadau diweddaraf ym myd addysg

 

Byddwn hefyd yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am ein canfyddiadau o’r adroddiad.

 

Dewch nôl yma cyn bo hir i gael y ddolen i’r ffrwd fyw. Byddwn yn fyw am oddeutu 30 munud, ond os na allwch ymuno â ni’n fyw, gallwch wylio’r ffrwd unrhyw bryd ar ein sianel Youtube.

 

Darllenwch ein Hadroddiad Blynyddol

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page