Swansea Bay logo.jpg
Skyline Monika Full Colour_0.5x 16bit.png

Protected Learning Time Session

 

 Thursday 22nd September 2022

14:00 - 17:00

Trwy gyfuniad o gyflwyniadau a sesiynau ystafell drafod, bydd mynychwyr yn derbyn diweddariadau ar raglen diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol gan gynnwys pa arferion y disgwylir iddynt eu cyflawni yn 2022/23.  Cewch gyfle i gymryd rhan naill ai mewn sesiwn holi ac ateb ar raglen diwygio'r Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol neu drafodaeth wedi'i hwyluso ar heriau sy'n berthnasol i wasanaethau deintyddol cymunedol yng Nghymru.

Cofrestru

Please select the option that best fits your role

Please note that workshop sessions are limited to 300 attendees and require pre-registration to receive your workshop meeting link.

Dewiswch un (1) sesiwn y byddai’n well gennych ymuno â hi

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Hawlfraint 2021 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

Swansea Bay logo.jpg
Care for Each Other Colour.png