brand-FINAL-black.png

Ymgysylltiad â Dawns NAWR

Untitled design (2).png
 

Beth yw ymgysylltiad â dawns nawr? Sut a pham ei fod yn bwysig?

Bydd pedwar o ymarferwyr blaenllaw yn trafod eu dulliau. 

 

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn dwyn ynghyd artistiaid ymgysylltu â dawns blaenllaw o Gymru, y DU a Sweden mewn digwyddiad ar-lein i gyfnewid syniadau a rhannu eu dealltwriaethau a'u harbenigedd. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau i'r panelwyr ac ymuno yn y drafodaeth.

Siaradwyr:

Julie Hobday, County Youth Dance Co, Abertawe

Helen Linsell, Dance United Yorkshire

Karen Gallagher, Lerpwl

Tanja Mangalanayagam, Skänes Dans Teater (Malmö)

Cadeirydd: Ben Wright (artist ac athro dawns yn y DU)

Ask your question below for the live Q&A . 

Gofynnwch cwestiwn ar gyfer y C&A?

Cefndir CDCCymru

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn creu dawns gwych gyda phob math o bobl, ac ar gyfer pob math o bobl o wahanol lefydd. Rydym yn dawnsio dan do, yn yr awyr agored ac ar-lein. Fel cwmni sefydledig, rydym yn creu gwaith gan amrywiaeth o goreograffwyr i adlewyrchu safbwyntiau gwahanol a chanfod ffyrdd newydd o ddawnsio. Gydag arloesedd, creadigrwydd, dychymyg a gofal, rydym yn helpu Cymru a'i chymunedau i ffynnu. Rydym yn credu ym mhŵer dawns ac yn rhannu diddordeb am y ffurf gelf. Rydym yn creu posibiliadau newydd o’r hyn y gellir ei gyflawni drwy ddawns fel bod mwy o bobl yn gallu creu, gwylio, cymryd rhan, a dysgu am ddawns yng Nghymru ac ar draws y byd.

 
 
Company reg number: 1672419. Company vat number: 4333011 06. Registered charity number: 326227
acw.png
welsh-gov.png

T. +44 (0)29 2143 2171

Live Event Stream Online is a trading name of Production 78 Limited

©2022 Production 78 Ltd