top of page
White colour logo consisting of a dragon stacked on top of Welsh Government name separated by a horizontal line.

Seminar adroddiadau Rhwydwaith Tystiolaeth Gydweithredol (CEN)
Collaborative Evidence Network (CEN) reports seminars

Dydd Iau 19 Ionawr 2023
16:00 - 18:00

Seminar 1 – Dysgwyr a llesiant Agored i Niwed 

 
4pm – Cyflwyniad gan y adeirydd - Dr Carmel Conn, Prifysgol De Cymru
4.05-4.25pm – Cyflwyniad gan ymchwilwyr
  • Cefnogi plant ifanc distaw, swil a phryderus yn yr ysgol - dan arweiniad  Dr Sue Davis a Dr Rhiannon Packer (Met Caerdydd)
 
4.25-4.35pm – C&A
4.35-4.55pm – Cyflwyniad gan ymchwilwyr
  • COVID–19, Addysg a Dysgu: Lleisiau Plant Ifanc - dan arweiniad Dr. Jacky Tyrie (Abertawe) a Sarah Chicken (UWE)
 
4.55-5.05pm – C&A
 
5.05-5.25pm – Trafodaeth gyffredinol a sylwadau ar y tri adroddiad
5.25pm – Sylwadau i gloi gan y Cadeirydd
Ffurflen werthuso

Caiff y digwyddiad a'r wefan hon eu dylunio a'u rheoli gan Production 78 ar Llywodraeth Cymru.

Hawlfraint 2022 Production 78 Ltd. Nid yw Production 78 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

bottom of page